12 februari, 2009

De, dem, domEnligt Word behöver jag tydligen:

Kontrollera ordet "de". Om pronomet "de" står efter en preposition bör det ha formen "dem".

Jaha, och vad var ett pronomen nu igen? "De" och "dem" är uppenbarligen pronomen och enligt wikipedia så är "det svårt att ge en entydig definition av vad som utgör ett pronomen, och gränsdragningen mot andra ordklasser varierar i den grammatiska traditionen." Sörru!

Vidare i Wikipedia: "I elfte upplagan av SAOL finns bara 69 pronomen upptagna som lemman."

Lemman?

Men skit i pronomen, för att veta om vi ska skriva "de" eller "dem" måste vi först lära oss (eller repetera, vi lärde oss säkert det i skolan någon gång) vad en preposition är för något. Vet vi det så vet vi ju om vi ska skriva "de" eller "dem".

Wikipedia: "Prepositioner är adpositioner som placeras framför de nominalfraser för vilka de anger funktion i en sats. Nominalfrasens roll kan också innehas av nominala bisatser."

Fuck you. Åter till pokern.

Inga kommentarer: