11 november, 2008

Tog ett skott på NL50

Gick som vanligt,

Game # 962481616 - Texas Hold'em No Limit EUR 0.25/0.50 - Table "Kumla"

Players(max 6):
noyarie2 (EUR 36.80 in seat 1)
xarrreee (EUR 76.09 in seat 2)
KARMABOI (EUR 63.85 in seat 3)
diggerkor2 (EUR 124.20 in seat 4)
Fasching (EUR 100.89 in seat 5)
uranus (EUR 0.00 in seat 6)

Dealer: Fasching
Small Blind: noyarie2 (0.25)
Big Blind: xarrreee (0.50)

Fasching was dealt: Ah - Ad

KARMABOI Fold
diggerkor2 Fold
Fasching Raise (2.00)
noyarie2 Fold
xarrreee Raise (8.00)
Fasching Raise (47.00)
xarrreee All-In (67.59)
Fasching Call (27.09)

Flop 9s - 3h - Td
Turn 9s - 3h - Td - 9h
River 9s - 3h - Td - 9h - Qc

xarrreee shows: Qh - Qd (a full house, queens full of nines)
Fasching shows: Ah - Ad (two pairs, aces and nines)

xarrreee wins: EUR 150.43 (with a full house, queens full of nines)
Rake: EUR 2.00Game # 962495770 - Texas Hold'em No Limit EUR 0.25/0.50 - Table "Kumla"

Players(max 6):
noyarie2 (EUR 36.55 in seat 1)
xarrreee (EUR 157.98 in seat 2)
KARMABOI (EUR 55.25 in seat 3)
diggerkor2 (EUR 124.20 in seat 4)
Fasching (EUR 50.25 in seat 5)
DDrogba (EUR 50.00 in seat 6)

Dealer: diggerkor2
Small Blind: Fasching (0.25)
Big Blind: DDrogba (0.50)

Fasching was dealt: Ks - Kh

noyarie2 Fold
xarrreee Fold
KARMABOI Fold
diggerkor2 Raise (1.75)
Fasching Raise (7.75)
DDrogba Fold
diggerkor2 Raise (16.00)
Fasching All-In (42.25)
diggerkor2 Call (32.50)

Flop 5s - 9d - 2h
Turn 5s - 9d - 2h - Ac
River 5s - 9d - 2h - Ac - 7s

Fasching shows: Ks - Kh (a pair of kings)
diggerkor2 shows: As - Kc (a pair of aces)

diggerkor2 wins: EUR 98.00 (with a pair of aces)
Rake: EUR 3.00


Dealer: coletas
Small Blind: cricko (0.25)
Big Blind: Durk4Durk4 (0.50)

Fasching was dealt: Kc - Ah

Fasching Raise (1.70)
nikolinho Fold
Mr-Toggel Call (1.70)
coletas Fold
cricko Call (1.45)
Durk4Durk4 Call (1.20)

Flop Qd - Kd - 5c

cricko Check
Durk4Durk4 Check
Fasching Bet (5.25)
Mr-Toggel Call (5.25)
cricko Fold
Durk4Durk4 Fold

Turn Qd - Kd - 5c - 7h

Fasching Bet (18.00)
Mr-Toggel Call (18.00)

River Qd - Kd - 5c - 7h - 3d

Fasching All-In (17.03)
Mr-Toggel Call (17.03)

Fasching shows: Kc - Ah (a pair of kings)
Mr-Toggel shows: Ks - 7s (two pairs, kings and sevens)

Mr-Toggel wins: EUR 84.36 (with two pairs, kings and sevens)
Rake: EUR 3.00

Game # 962401864 - Texas Hold'em No Limit EUR 0.25/0.50 - Table "Kumla"

Players(max 6):
Mr-Toggel (EUR 120.73 in seat 1)
coletas (EUR 25.81 in seat 2)
cricko (EUR 13.64 in seat 3)
Durk4Durk4 (EUR 55.20 in seat 4)
Fasching (EUR 38.60 in seat 5)
M*M*M (EUR 17.97 in seat 6)

Dealer: M*M*M
Small Blind: Mr-Toggel (0.25)
Big Blind: coletas (0.50)

Fasching was dealt: Js - As

cricko Call (0.50)
Durk4Durk4 Fold
Fasching Raise (2.00)
M*M*M Raise (3.50)
Mr-Toggel Fold
coletas Fold
cricko Call (3.00)
Fasching Call (1.50)

Flop Jh - 4c - 2c

cricko Check
Fasching Check
M*M*M Bet (6.00)
cricko All-In (10.14)
Fasching Raise (12.00)
M*M*M All-In (8.47)
Fasching Call (2.47)

Turn Jh - 4c - 2c - Qs
River Jh - 4c - 2c - Qs - 3d

Fasching shows: Js - As (a pair of jacks)
M*M*M shows: Ah - Qh (a pair of queens)

M*M*M wins: EUR 8.21 side pot (with a pair of queens)

cricko shows: 2d - 2h (three of a kind, deuces)

cricko wins: EUR 39.62 main pot (with three of a kind, deuces)
Rake: EUR 2.50


Game # 962692798 - Texas Hold'em No Limit EUR 0.25/0.50 - Table "Kumla"

Players(max 6):
Fasching (EUR 50.50 in seat 1)
lillsansaa (EUR 50.00 in seat 2)
tariceanu (EUR 50.00 in seat 3)
erny73 (EUR 20.24 in seat 4)
Bosse_kaka (EUR 24.50 in seat 5)
osso10 (EUR 20.00 in seat 6)

Dealer: tariceanu
Small Blind: Bosse_kaka (0.25)
Big Blind: osso10 (0.50)

Fasching was dealt: Jc - Ah

Fasching Raise (1.80)
tariceanu Call (1.80)
Bosse_kaka Call (1.55)
osso10 Call (1.30)

Flop 9s - 8d - 4s

Bosse_kaka Check
osso10 Check
Fasching Check
tariceanu Check

Turn 9s - 8d - 4s - Th

Bosse_kaka Bet (0.50)
osso10 Fold
Fasching Call (0.50)
tariceanu Fold

River 9s - 8d - 4s - Th - 7h

Bosse_kaka Bet (6.75)
Fasching Raise (13.50)
Bosse_kaka All-In (15.45)
Fasching Call (8.70)

Bosse_kaka shows: Qc - Jh (a straight, queen high)
Fasching shows: Jc - Ah (a straight, jack high)

Bosse_kaka wins: EUR 50.60 (with a straight, queen high)
Rake: EUR 2.00


Game # 962874398 - Texas Hold'em No Limit EUR 0.25/0.50 - Table "Kumla"

Players(max 6):
Fasching (EUR 147.33 in seat 1)
yossinew2 (EUR 11.97 in seat 2)
tariceanu (EUR 142.51 in seat 3)
_VesQu_ (EUR 19.84 in seat 4)
jaybe9 (EUR 53.40 in seat 5)
kidha (EUR 47.70 in seat 6)

Dealer: yossinew2
Small Blind: tariceanu (0.25)
Big Blind: _VesQu_ (0.50)

Fasching was dealt: Qh - 9h

jaybe9 Fold
kidha Fold
Fasching Raise (1.70)
yossinew2 Fold
tariceanu Fold
_VesQu_ Raise (3.75)
Fasching Call (2.55)

Flop 2h - 9c - Jh

_VesQu_ Bet (5.00)
Fasching Raise (28.00)
_VesQu_ All-In (10.59)
Fasching Payback (12.41)

Turn 2h - 9c - Jh - Ad
River 2h - 9c - Jh - Ad - 2d

_VesQu_ shows: Qd - Ac (two pairs, aces and deuces)
Fasching shows: Qh - 9h (two pairs, nines and deuces)

_VesQu_ wins: EUR 37.98 (with two pairs, aces and deuces)
Rake: EUR 1.95

Game ended 2008-11-10 23:01:07 GMT+01:00


Game # 962754758 - Texas Hold'em No Limit EUR 0.25/0.50 - Table "Uddevalla"

Players(max 6):
oll-in (EUR 21.88 in seat 1)
hienal (EUR 82.58 in seat 2)
uranus (EUR 49.66 in seat 3)
PrezesMac (EUR 50.00 in seat 4)
capitano26 (EUR 7.35 in seat 5)
Fasching (EUR 74.85 in seat 6)

Dealer: hienal
Small Blind: uranus (0.25)
Big Blind: PrezesMac (0.50)

Fasching was dealt: Kc - As

capitano26 Fold
Fasching Raise (2.20)
oll-in Fold
hienal Fold
uranus Call (1.95)
PrezesMac Fold

Flop Ah - 4s - 5c

uranus Check
Fasching Bet (3.50)
uranus Call (3.50)

Turn Ah - 4s - 5c - 3s

uranus Check
Fasching Bet (5.00)
uranus Call (5.00)

River Ah - 4s - 5c - 3s - Qs

uranus Bet (15.00)
Fasching Call (15.00)

uranus shows: Qd - Ad (two pairs, aces and queens)

Fasching didn't show hand

uranus wins: EUR 49.35 (with two pairs, aces and queens)
Rake: EUR 2.55

Game # 962716115 - Texas Hold'em No Limit EUR 0.25/0.50 - Table "Bergshamra"

Players(max 6):
Fasching (EUR 51.20 in seat 1)
apcso81 (EUR 46.20 in seat 2)
NEDTUR (EUR 20.88 in seat 3)
TILTmePLZZ (EUR 50.00 in seat 4)
The_Priest (EUR 50.00 in seat 5)
diggerkor2 (EUR 60.41 in seat 6)

Dealer: diggerkor2
Small Blind: Fasching (0.25)
Big Blind: apcso81 (0.50)

Fasching was dealt: Kh - Kd

NEDTUR Call (0.50)
The_Priest Raise (1.70)
diggerkor2 Fold
Fasching Raise (5.75)
apcso81 Fold
NEDTUR Fold
The_Priest All-In (48.30)
Fasching Call (44.00)

Flop 5d - 7s - 3s
Turn 5d - 7s - 3s - 7c
River 5d - 7s - 3s - 7c - 5s

Fasching shows: Kh - Kd (two pairs, kings and sevens)
The_Priest shows: Ah - Ac (two pairs, aces and sevens)

The_Priest wins: EUR 99.00 (with two pairs, aces and sevens)
Rake: EUR 2.00


Game # 962847465 - Texas Hold'em No Limit EUR 0.25/0.50 - Table "Bergshamra"

Players(max 6):
Fasching (EUR 46.35 in seat 1)
lastchanse (EUR 78.40 in seat 5)

Dealer: Fasching
Small Blind: lastchanse (0.25)
Big Blind: Fasching (0.50)

Fasching was dealt: Qd - Ks

lastchanse Raise (1.30)
Fasching Call (1.05)

Flop 4s - Js - Kc

lastchanse Bet (2.75)
Fasching Call (2.75)

Turn 4s - Js - Kc - Qh

lastchanse Bet (7.00)
Fasching Raise (22.00)
lastchanse All-In (67.10)
Fasching All-In (20.05)
lastchanse Payback (32.05)

River 4s - Js - Kc - Qh - 9h

lastchanse shows: 9s - Tc (a straight, king high)
Fasching shows: Qd - Ks (two pairs, kings and queens)

lastchanse wins: EUR 91.95 (with a straight, king high)
Rake: EUR 0.75


Game # 962693205 - Texas Hold'em No Limit EUR 0.25/0.50 - Table "Bergshamra"

Players(max 6):
Fasching (EUR 51.20 in seat 1)
*_Jack_* (EUR 50.00 in seat 2)
Henkatsu (EUR 50.84 in seat 3)
MrGorbunov (EUR 14.25 in seat 4)
fabryit (EUR 8.50 in seat 5)
diggerkor2 (EUR 50.00 in seat 6)

Dealer: MrGorbunov
Small Blind: fabryit (0.25)
Big Blind: diggerkor2 (0.50)

Fasching was dealt: Ac - Qs

Fasching Raise (1.70)
Henkatsu Fold
MrGorbunov Call (1.70)
fabryit Call (1.45)
diggerkor2 Fold

Flop Qc - Kh - 6s

fabryit Bet (0.50)
Fasching Raise (4.25)
MrGorbunov Call (4.25)
fabryit Fold

Turn Qc - Kh - 6s - Ah

Fasching Bet (8.75)
MrGorbunov All-In (8.30)
Fasching Payback (0.45)

River Qc - Kh - 6s - Ah - Jd

Fasching shows: Ac - Qs (two pairs, aces and queens)
MrGorbunov shows: Qd - Qh (three of a kind, queens)

MrGorbunov wins: EUR 29.65 (with three of a kind, queens)
Rake: EUR 1.55

2 kommentarer:

Ziggy sa...

väldigt många bokstäver och siffror... det enda jag kunde utläsa var att detta inte verkade vara bra för "Fasching", men så är jag ju själv ingen pokerräv (heller?)

Fasching sa...

Korrekt. Och igår gick det åt helvete igen, bla ett set under set i andra handen och någon galning som jagade en hålpipa hela vägen med hela stacken. Motigt värre, och typiskt att man dippar direkt när man går upp en nivå.